VOORWAARDEN VAN GEBRUIK

OVERVIEW

Deze website wordt beheerd door Mountain Minimalist™. In de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Mountain Minimalist. Mountain Minimalist biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen aanvaardt. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden. Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van deze wijzigingen in. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve de site niet te gebruiken.

SECTIE 1

ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderjarigheid in uw staat of provincie van verblijf bent, of dat u de leeftijd van meerderjarigheid in uw staat of provincie van verblijf bent en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige personen ten laste toe te staan deze site te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht). U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard overbrengen. Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de dienstverlening aan wie dan ook te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere, completere of tijdigere informatiebronnen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5

PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor accuraat is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6

NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuuradres en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging of annulering van een bestelling doorvoeren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst. U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid lezen.

SECTIE 7

OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle, controle of input hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de betreffende derde partij(en). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en middelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

SECTIE 8

KOPPELINGEN MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links naar websites van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), verzendt, gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaar; of (3) om te reageren op commentaar. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, te controleren, te bewerken of te verwijderen inhoud die wij naar eigen goeddunken bepalen zijn onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of schendt intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden van de Dienst. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Service of een verwante website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid.

SECTIE 11

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12

VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zullen of kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om spam, phish, pharm, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden vormen van gebruik.

SECTIE 13

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk. In geen enkel geval zijn Mountain Minimalist, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de wettelijk toegestane maximale omvang.

SECTIE 14

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Mountain Minimalist en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die door een derde wordt ingediend vanwege of voortvloeit uit uw inbreuk op deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw inbreuk op een wet of de rechten van een derde.

SECTIE 15

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, zonder dat een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.

SECTIE 16

TERMINATIE

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u ophoudt onze site te gebruiken. Als u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij ook deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.

SECTIE 17

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18

TOEPASSELIJKE WET

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

SECTIE 19

WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 20

CONTACTGEGEVENS

Vragen over de servicevoorwaarden kunt u aan ons stellen op het volgende adres info@mountainminimalist.be

 

Laatst bijgewerkt op 16/03/2019